O

Fourble

Kundaldham
Spiritual lectures in Gujarati from Kundaldham

Swaminarayan Kundaldham katha

 1. 2020_10_03__Sukhi_Rahevani_Samjan_-_Pu.Shreerangdasji_Swami_-_Kundaldham.mp3 (15.8Mb)
 2. 2020_10_04__Darek_Paristhitima_Positivity_Rakhvani_Chavi_-_Pu._Achyutdasji_Swami_-_Kundaldham.mp3 (9.3Mb)
 3. 2020_10_04__Jivta_Manase_Gharna_Darvaje_Mrutunu_Ravisabha_-_Pu.Gyanjivandasjiswami_-_Kundal.mp3 (21.9Mb)
 4. 2020_10_05__Aa_Duniya_Ne_Olkhine_Jivo_-_Pu._Krushnapriyadasji_Swami_-_Kundaldham.mp3 (20.2Mb)
 5. 2020_10_07__Sukhi_Thavani_Kala_Pu._Krushnapriyadasji_Swami_-_Kundaldham.mp3 (11.5Mb)
 6. 2020_10_09__Abhyasthi_Siddhi_Pamay_Chhe_-_Pu._Krushnapriyadasji_Swami_-_Kundaldham.mp3 (15.9Mb)
 7. 2020_10_10__Nirdosh_Banvano_Saral_Upay_-_Pu._Krushnapriyadasji_Swami_-_Kundaldham.mp3 (14.6Mb)
 8. 2020_10_11__Mafatma_Inam_Ravisabha_-_Pu.Gyanjivandasjiswami_-_Kundal.mp3 (14.8Mb)
 9. 2020_10_12__Mokshmarg_Aavo_Chhe_Pu.Shreerangdasji_Swami_-_Kundaldham.mp3 (14.1Mb)
 10. 2020_10_12__Parki_Vastuma_Moh_N_Rakhay_-_Pu.Ghanshyamjivandasji_Swami_-Kundaldham.mp3 (17.1Mb)
 11. 2020_10_13__Sukhi_Thavani_Tips_Shikshapatri_Quiz_Ekadashi_Jagran_-_Pu._IshwarcharandasjiSwami.mp3 (15.9Mb)
 12. 2020_10_14__Nirdosh_Banvano_Upay_Pu.Shreerangdasji_Swami_-_Kundaldham.mp3 (8.5Mb)
 13. 2020_10_15__Vishwas_Hoy_To_Marelane_Pan_Jivata_Kare_-_Pu.Shreerangdasji_Swami_-Kundaldham.mp3 (13.5Mb)
 14. 2020_10_18___Pragatno_Pratap_Aavo_Hoy_Ravisabha_-_Pu.Gyanjivandasji_Swami_-Kundaldham.mp3 (15.4Mb)
 15. 2020_10_19__Avgun_kone_Aave_Chhe_Pu.Ghanshyamjivandasji_Swami_-_Kundal.mp3 (8.4Mb)
 16. 2020_10_19__Vishwasini_Raksha_Prabhu_Jarur_Kare_Chhe_-Pu.Shreerangdasji_Swami_-Kundaldham.mp3 (8.4Mb)
 17. 2020_10_20__Mumukshuna_Lakhano_Pu.Ghanshyamjivandasji_Swami_-_Kundal.mp3 (8.2Mb)
 18. 2020_10_21__Fasina_Machdethi_Bachavyo_-_Pu.Ghanshyamjivandasji_Swami_-Kundaldham.mp3 (9.6Mb)
 19. 2020_10_22__Mahabharatno_Shrot_Itihas_-_Pu..Ghanshyamjivandasji_Swami_-Kundaldham.mp3 (9.1Mb)
 20. 2020_10_23__Bhagwanni_Khanagi_Vat_Pu.Ghanshyamjivandasji_Swami_-_Kundaldham.mp3 (8.5Mb)
 21. 2020_10_23__Shree_Purushottam_Charitra_Pushpamala_Sabha_-_413_Morning_Katha_-_Pu._Ishwarcharandasji_swami_-Kundaldham.mp3 (58Mb)
 22. 2020_10_24__Ek_Sarpne_Purv_Janmnu_Gnan_Thayu_Pu.Ghanshyamjivandasji_Swami_-Kundaldham.mp3 (16.3Mb)
 23. 2020_10_24__Shree_Purushottam_Charitra_Pushpamala_Sabha_-_414_Morning_Katha_-_Pu._Ishwarcharandasji_swami_-Kundaldham.mp3 (8.6Mb)
 24. 2020_10_25__Be_Vatni_Yadi_Ruvada_Ubha_Kari_De_Tevi_Ravisabha_-_Pu.Gyanjivandasji_Swami_-Kundal.mp3 (18.2Mb)
 25. 2020_10_25__Shree_Purushottam_Charitra_Pushpamala_Sabha_-_415_Morning_Katha_-_Pu._Ishwarcharandasji_swami_-Kundaldham.mp3 (7.9Mb)
 26. 2020_10_26__Dandkaranyama_Varniraje_Devna_Desh_Badalya_-_Pu._Achyutdasji_Swami_-Kundaldham.mp3 (26.3Mb)
 27. 2020_10_26__Shree_Purushottam_Charitra_Pushpamala_Sabha_-_416_Morning_Katha_-_Pu._Ishwarcharandasji_swami_-Kundaldham.mp3 (17.2Mb)
 28. 2020_10_27__Shree_Purushottam_Charitra_Pushpamala_Sabha_-_417_Morning_Katha_-_Pu._Ishwarcharandasji_swami_-Kundaldham.mp3 (10.7Mb)

MP3 files hosted by archive.org.